Kovar

S

Berga Serxwebûn 187

Serxwebûn 187

serxwebun

Sal: 1997
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 188

Serxwebûn 188

serxwebun

Sal: 1997
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 189

Serxwebûn 189

serxwebun

Sal: 1997
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 19

Serxwebûn 19

serxwebun

Sal: 1983
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 190

Serxwebûn 190

serxwebun

Sal: 1997
Mijar: Sîyasî