Kovar

K

Berga Kulîlk 27

Kulîlk 27

kulilk

ji alî Zinar Soran
Sal: 1986
Mijar: Zarok  
Berga Kulîlk 28

Kulîlk 28

kulilk

ji alî Zinar Soran
Sal: 1986
Mijar: Zarok  
Berga Kulîlk 29

Kulîlk 29

kulilk

ji alî Zinar Soran
Sal: 1986
Mijar: Zarok  
Berga Kulîlk 3

Kulîlk 3

kulilk

Sal: 1981
Mijar: Zarok  
Berga Kulîlk 30

Kulîlk 30

kulilk

ji alî Zinar Soran
Sal: 1987
Mijar: Zarok