Kovar

S

Berga Serxwebûn 191

Serxwebûn 191

serxwebun

Sal: 1997
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 192

Serxwebûn 192

serxwebun

Sal: 1997
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 193

Serxwebûn 193

serxwebun

Sal: 1998
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 194

Serxwebûn 194

serxwebun

Sal: 1998
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 195

Serxwebûn 195

serxwebun

Sal: 1998
Mijar: Sîyasî