Kovar

N

Berga Nûdem 3

Nûdem 3

Nudem

Sal: 1992
Kovara Hunerî, Edebî û Çandî
Mijar: Çandî  
Berga Nûdem 30

Nûdem 30

Nudem

Sal: 1999
  Kovara Hunerî, Edebî û Çandî  
Berga Nûdem 31

Nûdem 31

Nudem

Sal: 1999
  Kovara Hunerî, Edebî û Çandî  
Berga Nûdem 32

Nûdem 32

Nudem

Sal: 1999
  Kovara Hunerî, Edebî û Çandî  
Berga Nûdem 37

Nûdem 37

Nudem

Sal: 2001
  Kovara Hunerî, Edebî û Çandî