Kovar

P

Berga Peyama Kurd 72

Peyama Kurd 72

peyama kurd

Sal: 2006
IMPTESSUM Xwedîyê Rojnameyê Peyama Kurd Verlag Peyama Kurd Thomas-Mann-Str. 22, 53111 Bonn /
Mijar: Nûçe  
Berga Peyama Kurd 73

Peyama Kurd 73

peyama kurd

Sal: 2006
IMPTESSUM Xwedîyê Rojnameyê Peyama Kurd Verlag Peyama Kurd Thomas-Mann-Str. 22, 53111 Bonn /
Mijar: Nûçe  
Berga Peyama Kurd 9

Peyama Kurd 9

peyama kurd

Sal: 2004
IMPTESSUM Xwedîyê Rojnameyê Peyama Kurd Verlag Peyama Kurd Thomas-Mann-Str. 22, 53111 Bonn /
Mijar: Nûçe  
Berga Pîne 1

Pîne 1

pine

Sal: 1999
Pîne KovARA pANzdERojî (ONbEşqüNlük DERGi) • Xwedî ( Imtiyaz Sahibi ) M. NuRi KARAkoyuN
Mijar: Pêkenîn  
Berga Pîne 10

Pîne 10

pine

Sal: 2000
Pîne KovARA pANzdERojî (ONbEşqüNlük DERGi) • Xwedî ( Imtiyaz Sahibi ) M. NuRi KARAkoyuN
Mijar: Pêkenîn