Kovar

D

Berga Dengê Kurd 19

Dengê Kurd 19

Denge Kurd

Sal: 2013
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê Kurd 2

Dengê Kurd 2

Sal: 2013
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê Kurd 20

Dengê Kurd 20

Denge Kurd

Sal: 2013
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê Kurd 21

Dengê Kurd 21

Denge Kurd

Sal: 2013
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê Kurd 3

Dengê Kurd 3

Sal: 2013
Mijar: Sîyasî