Kovar

N

Berga Nûdem 38

Nûdem 38

Nudem

Sal: 2001
  Kovara Hunerî, Edebî û Çandî  
Berga Nûdem 39-40

Nûdem 39-40

Nudem

Sal: 2001
  Kovara Hunerî, Edebî û Çandî  
Berga Nûdem 5

Nûdem 5

Nudem

Sal: 1993
Kovara Hunerî, Edebî û Çandî
Berga Nûdem 6

Nûdem 6

Nudem

Sal: 1993
Kovara Hunerî, Edebî û Çandî
Mijar: Çandî  
Berga Nûdem 7

Nûdem 7

Nudem

Sal: 1993
Kovara Hunerî, Edebî û Çandî
Mijar: Çandî