Kovar

S

Berga Serxwebûn 204

Serxwebûn 204

serxwebun

Sal: 1998
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 205

Serxwebûn 205

serxwebun

Sal: 1999
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 206

Serxwebûn 206

serxwebun

Sal: 1999
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 207

Serxwebûn 207

serxwebun

Sal: 1999
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 208

Serxwebûn 208

serxwebun

Sal: 1999
Mijar: Sîyasî