Kovar

A

Berga Azadî 3

Azadî 3

Azadi

Sal: 1978
Mijar: Sîyasî  
Berga Azadî 4

Azadî 4

Azadi

Sal: 1978
Mijar: Sîyasî  
Berga Azadî 5

Azadî 5

Azadi

Sal: 1979
Mijar: Sîyasî  
Berga Azadî 6-7

Azadî 6-7

Azadi

Sal: 1979
Mijar: Sîyasî  
Berga Azadî 8-9

Azadî 8-9

Azadi

Sal: 1979
Mijar: Sîyasî