Kovar

Berga Berbang 1983/12

Berbang 1983/12

berbang

Sal: 1983
Berga Berbang 1983/13

Berbang 1983/13

berbang

Sal: 1983
Berga Berbang 1983/14

Berbang 1983/14

berbang

Sal: 1983
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1983/15

Berbang 1983/15

berbang

Sal: 1983
Berga Berbang 1983/16

Berbang 1983/16

berbang

Sal: 1983