Kovar

D

Berga Dengê Kurdistan (pdks)  12

Dengê Kurdistan (pdks) 12

Denge Kurdistan

Sal: 2001
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê Kurdistan (pdks)  13

Dengê Kurdistan (pdks) 13

Denge Kurdistan

Sal: 2001
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê Kurdistan (pdks)  14

Dengê Kurdistan (pdks) 14

Denge Kurdistan

Sal: 2002
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê Kurdistan (pdks)  15

Dengê Kurdistan (pdks) 15

Denge Kurdistan

Sal: 2002
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê Kurdistan (pdks)  16

Dengê Kurdistan (pdks) 16

d

Sal: 2002
Mijar: Sîyasî