Kovar

J

Berga Jîyan  21/22

Jîyan 21/22

jiyan

Sal: 1997
Mijar: Sîyasî  
Berga Jîyan  24/25

Jîyan 24/25

jiyan

Sal: 1998
Mijar: Sîyasî  
Berga Jîyan  3

Jîyan 3

jiyan

Sal: 1991
Mijar: Sîyasî  
Berga Jîyan  30

Jîyan 30

jiyan

Sal: 2003
Kovara Buroya Jinên Kurd
Mijar: Sîyasî  
Berga Jîyan  31

Jîyan 31

jiyan

Sal: 2003
Mijar: Sîyasî