Kovar

K

Berga Kawa  6

Kawa 6

Sal: 1985
Sahibi : Abdullah Soydan Sorumli : Huseyin Şen YonetimYeri : Cagaloglu Çatal Çeşme Sok: : 6/5
Mijar: Sîyasî  
Berga Kawa  7

Kawa 7

Sal: 1985
Sahibi : Abdullah Soydan Sorumli : Huseyin Şen YonetimYeri : Cagaloglu Çatal Çeşme Sok: : 6/5
Mijar: Sîyasî  
Berga Kawa  8

Kawa 8

Sal: 1986
Sahibi : Abdullah Soydan Sorumli : Huseyin Şen YonetimYeri : Cagaloglu Çatal Çeşme Sok: : 6/5
Mijar: Sîyasî  
Berga Kawa  çikarken

Kawa çikarken

Sahibi : Abdullah Soydan Sorumli : Huseyin Şen YonetimYeri : Cagaloglu Çatal Çeşme Sok: : 6/5
Mijar: Sîyasî  
Berga KDPT Antalya Mahkemesi Karar 1

KDPT Antalya Mahkemesi Karar 1

Sal: 1974
Mijar: Sîyasî