Kovar

P

Berga Pênûsa Nû 14

Pênûsa Nû 14

penusa nu

Sal: 2012
Pênûsa Nû organa Hevbenda Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrîyê ye Sernivîser Qado Ş
Mijar: Çandî  
Berga Pênûsa Nû 15

Pênûsa Nû 15

penusa nu

Sal: 2013
Pênûsa Nû organa Hevbenda Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrîyê ye Sernivîser Qado Ş
Mijar: Çandî  
Berga Pênûsa Nû 16

Pênûsa Nû 16

penusa nu

Sal: 2013
Pênûsa Nû organa Hevbenda Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrîyê ye Sernivîser Qado Ş
Mijar: Çandî  
Berga Pênûsa Nû 2

Pênûsa Nû 2

penusa nu

Sal: 2012
Pênûsa Nû organa Hevbenda Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrîyê ye Sernivîser Qado Ş
Mijar: Çandî  
Berga Pênûsa Nû 3

Pênûsa Nû 3

penusa nu

Sal: 2012
Pênûsa Nû organa Hevbenda Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrîyê ye Sernivîser Qado Ş
Mijar: Çandî