Kovar

D

Berga Dengê Kurdistan (pdks)  27

Dengê Kurdistan (pdks) 27

Denge Kurdistan

Sal: 2003
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê Kurdistan (pdks)  28

Dengê Kurdistan (pdks) 28

Denge Kurdistan

Sal: 2003
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê Kurdistan (pdks)  29

Dengê Kurdistan (pdks) 29

Denge Kurdistan

Sal: 2003
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê Kurdistan (pdks)  30

Dengê Kurdistan (pdks) 30

Denge Kurdistan

Sal: 2003
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê Kurdistan (pdks)  31

Dengê Kurdistan (pdks) 31

Denge Kurdistan

Sal: 2003
Mijar: Sîyasî