Kovar

K

Berga Kurdnasîn 3

Kurdnasîn 3

kurdnasin

Sal: 2002
dnasîn organa KOÇ-KAK ê ye. û ji sê mehan careke derdikeve. Kurdnasîn is een uitgave van KO
Mijar: Civakî  
Berga Kurdnasîn 4

Kurdnasîn 4

kurdnasin

Sal: 2003
dnasîn organa KOÇ-KAK ê ye. û ji sê mehan careke derdikeve. Kurdnasîn is een uitgave van KO
Mijar: Civakî  
Berga Kurdnasîn 5

Kurdnasîn 5

kurdnasin

Sal: 2003
dnasîn organa KOÇ-KAK ê ye. û ji sê mehan careke derdikeve. Kurdnasîn is een uitgave van KO
Mijar: Civakî  
Berga Kurdnasîn 6

Kurdnasîn 6

kurdnasin

Sal: 2003
dnasîn organa KOÇ-KAK ê ye. û ji sê mehan careke derdikeve. Kurdnasîn is een uitgave van KO
Mijar: Civakî  
Berga Kurdnasîn 7

Kurdnasîn 7

kurdnasin

Sal: 2003
dnasîn organa KOÇ-KAK ê ye. û ji sê mehan careke derdikeve. Kurdnasîn is een uitgave van KO
Mijar: Civakî