Kovar

K

Berga Kurmancî 1

Kurmancî 1

kurmanci

Sal: 1987
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kurmancî 10

Kurmancî 10

kurmanci

Sal: 1992
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kurmancî 11

Kurmancî 11

Sal: 1992
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kurmancî 12

Kurmancî 12

Sal: 1993
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kurmancî 13

Kurmancî 13

Sal: 1993
Mijar: Wêjeyî