Kovar

K

Berga Kurmancî 2

Kurmancî 2

kurmanci

Sal: 1987
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kurmancî 20

Kurmancî 20

kurmanci

Sal: 1996
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kurmancî 21

Kurmancî 21

kurmanci

Sal: 1997
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kurmancî 22

Kurmancî 22

kurmanci

Sal: 1998
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kurmancî 23

Kurmancî 23

kurmanci

Sal: 1998
Mijar: Wêjeyî