Kovar

K

Berga Kurmancî 24

Kurmancî 24

kurmanci

Sal: 1998
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kurmancî 25

Kurmancî 25

kurmanci

Sal: 1998
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kurmancî 26

Kurmancî 26

kurmanci

Sal: 1999
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kurmancî 27

Kurmancî 27

kurmanci

Sal: 2000
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kurmancî 28

Kurmancî 28

kurmanci

Sal: 2001
Mijar: Wêjeyî