Kovar

B

Berga Bîr 1

Bîr 1

bir

Sal: 2005
Mijar: Lêkolînî  
Berga Bîr 11

Bîr 11

Sal: 2009
Ji Se Mehan CarekeTete We§andin Üç Ayda Bir Yayımlanır Se Tebaxa 2009 Buha: ıs tl BİR Re
Mijar: Lêkolînî  
Berga Bîr 3

Bîr 3

bir

Sal: 2005
Mijar: Lêkolînî  
Berga Bîr 4

Bîr 4

bir

Sal: 2006
Mijar: Lêkolînî  
Berga Bîr 6

Bîr 6

bir

Sal: 2006
Mijar: Lêkolînî