Kovar

K

Berga Kurmancî 29

Kurmancî 29

kurmanci

Sal: 2001
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kurmancî 3

Kurmancî 3

kurmanci

Sal: 1988
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kurmancî 30

Kurmancî 30

kurmanci

Sal: 2001
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kurmancî 31

Kurmancî 31

kurmanci

Sal: 2002
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kurmancî 32

Kurmancî 32

kurmanci

Sal: 2002
Mijar: Wêjeyî