Kovar

K

Berga Kurmancî 38

Kurmancî 38

kurmanci

Sal: 2006
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kurmancî 39

Kurmancî 39

kurmanci

Sal: 2006
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kurmancî 4

Kurmancî 4

Sal: 1989
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kurmancî 40

Kurmancî 40

kurmanci

Sal: 2007
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kurmancî 41

Kurmancî 41

kurmanci

Sal: 2007
Mijar: Wêjeyî