Kovar

J

Berga Jîyan  32

Jîyan 32

jiyan

Sal: 2003
Mijar: Sîyasî  
Berga Jîyan  33

Jîyan 33

jiyan

Sal: 2004
Mijar: Sîyasî  
Berga Jîyan  34

Jîyan 34

jiyan

Sal: 2004
Mijar: Sîyasî  
Berga Jîyan  35

Jîyan 35

jiyan

Sal: 2004
Mijar: Sîyasî  
Berga Jîyan  36

Jîyan 36

jiyan

Sal: 2005
Mijar: Sîyasî