Kovar

K

Berga Kurmancî 47

Kurmancî 47

kurmanci

Sal: 2010
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kurmancî 48

Kurmancî 48

kurmanci

Sal: 2011
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kurmancî 49

Kurmancî 49

kurmanci

Sal: 2011
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kurmancî 5

Kurmancî 5

kurmanci

Sal: 1989
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kurmancî 6

Kurmancî 6

kurmanci

Sal: 1990
Mijar: Wêjeyî