Kovar

Berga Berbang 1996/(102)

Berbang 1996/(102)

berbang

Sal: 1996
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1999/(111)

Berbang 1999/(111)

berbang

Sal: 1999
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1999/(112)

Berbang 1999/(112)

berbang

Sal: 1999
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1999/(113)

Berbang 1999/(113)

berbang

Sal: 1999
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 2000/(114)

Berbang 2000/(114)

berbang

Sal: 2000
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê