Kovar

Berga Berbang 2001/(120)

Berbang 2001/(120)

berbang

Sal: 2001
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 2001/(121)

Berbang 2001/(121)

berbang

Sal: 2001
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 2001/(122)

Berbang 2001/(122)

berbang

Sal: 2001
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 2002/(123)

Berbang 2002/(123)

berbang

Sal: 2002
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 2002/(124)

Berbang 2002/(124)

berbang

Sal: 2002
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê