Kovar

S

Berga Serxwebûn 32

Serxwebûn 32

serxwebun

Sal: 1984
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 320

Serxwebûn 320

serxwebun

Sal: 2008
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 321

Serxwebûn 321

serxwebun

Sal: 2008
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 322

Serxwebûn 322

serxwebun

Sal: 2008
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 323

Serxwebûn 323

serxwebun

Sal: 2008
Mijar: Sîyasî