Kovar

B

Berga Berbang 1985/5

Berbang 1985/5

berbang

Sal: 1985
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1985/6

Berbang 1985/6

berbang

Sal: 1985
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1985/7

Berbang 1985/7

berbang

Sal: 1985
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1985/9

Berbang 1985/9

berbang

Sal: 1985
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1986/1

Berbang 1986/1

berbang

Sal: 1986