Kovar

C

Berga Cûdî 3

Cûdî 3

cudi

Sal: 1990
Mijar: Sîyasî  
Berga Cûdî 4

Cûdî 4

cudi

Sal: 1990
Mijar: Sîyasî  
Berga Cûdî 5

Cûdî 5

cudi

Sal: 1991
Mijar: Sîyasî  
Berga Cûdî 6

Cûdî 6

cudi

Sal: 1991
Mijar: Sîyasî  
Berga Cûdî 7

Cûdî 7

cudi

Sal: 1992
Mijar: Sîyasî