Kovar

J

Berga Jîyan  37

Jîyan 37

jiyan

Sal: 2005
Mijar: Sîyasî  
Berga Jîyan  38

Jîyan 38

jiyan

Sal: 2005
Mijar: Sîyasî  
Berga Jîyan  39

Jîyan 39

jiyan

Sal: 2006
Mijar: Sîyasî  
Berga Jîyan  6

Jîyan 6

jiyan

Sal: 1992
Mijar: Sîyasî  
Berga Jîyan  7

Jîyan 7

jiyan

Sal: 1993
Mijar: Sîyasî