Kovar

H

Berga Helwest  1

Helwest 1

Sal: 1995
Utgivare Modem Kultur Förlaget Xwedi Weşanên Çanda Nûjen Birevebirê kovarê Lokman POLA T
Berga Helwest  10

Helwest 10

Sal: 1997
Utgivare Modem Kultur Förlaget Xwedi Weşanên Çanda Nûjen Birevebirê kovarê Lokman POLA T
Berga Helwest  11

Helwest 11

Sal: 1998
Utgivare Modem Kultur Förlaget Xwedi Weşanên Çanda Nûjen Birevebirê kovarê Lokman POLA T
Berga Helwest  2

Helwest 2

Sal: 1995
Utgivare Modem Kultur Förlaget Xwedi Weşanên Çanda Nûjen Birevebirê kovarê Lokman POLA T
Berga Helwest  3

Helwest 3

Sal: 1996
Utgivare Modem Kultur Förlaget Xwedi Weşanên Çanda Nûjen Birevebirê kovarê Lokman POLA T