Kovar

B

Berga Berbang 1986/2

Berbang 1986/2

berbang

Sal: 1986
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1986/3

Berbang 1986/3

berbang

Sal: 1986
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1986/4

Berbang 1986/4

berbang

Sal: 1986
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1986/5

Berbang 1986/5

berbang

Sal: 1986
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1987/1

Berbang 1987/1

berbang

Sal: 1987
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê