Kovar

S

Berga Serxwebûn 101

Serxwebûn 101

serxwebun

Sal: 1990
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 102

Serxwebûn 102

serxwebun

Sal: 1990
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 103

Serxwebûn 103

serxwebun

Sal: 1990
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 104

Serxwebûn 104

serxwebun

Sal: 1990
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 105

Serxwebûn 105

serxwebun

Sal: 1990
Mijar: Sîyasî