Kovar

T

Berga Têkoşîn 4

Têkoşîn 4

tekosin

Sal: 1979
TÊKOŞÎN Organa Komîteya Merkezî ya  ya Tevgera Têkoşînê ye  
Mijar: Sîyasî  
Berga Têkoşîn 5

Têkoşîn 5

tekosin

Sal: 1980
TÊKOŞÎN Organa Komîteya Merkezî ya  ya Tevgera Têkoşînê ye  
Mijar: Sîyasî  
Berga Têkoşîn 6

Têkoşîn 6

tekosin

Sal: 1983
TÊKOŞÎN Organa Komîteya Merkezî ya  ya Tevgera Têkoşînê ye    
Mijar: Sîyasî  
Berga Têkoşîn 7

Têkoşîn 7

tekosin

Sal: 1984
TÊKOŞÎN Organa Komîteya Merkezî ya  ya Tevgera Têkoşînê ye  
Mijar: Sîyasî  
Berga Têkoşîn 8

Têkoşîn 8

tekosin

Sal: 1986
TÊKOŞÎN Organa Komîteya Merkezî ya  ya Tevgera Têkoşînê ye  
Mijar: Sîyasî