Kovar

S

Berga Serxwebûn 106

Serxwebûn 106

serxwebun

Sal: 1990
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 107

Serxwebûn 107

serxwebun

Sal: 1990
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 108

Serxwebûn 108

serxwebun

Sal: 1990
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 109

Serxwebûn 109

serxwebun

Sal: 1991
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 11

Serxwebûn 11

serxwebun

Sal: 1982
Mijar: Sîyasî