Kovar

S

Berga Stêrka Bolşewîk 10

Stêrka Bolşewîk 10

sterka bolsewik

Sal: 2000
Mijar: Sîyasî  
Berga Stêrka Bolşewîk 11

Stêrka Bolşewîk 11

sterka bolsewik

Sal: 2000
Mijar: Sîyasî  
Berga Stêrka Bolşewîk 12

Stêrka Bolşewîk 12

sterka bolsewik

Sal: 2000
Mijar: Sîyasî  
Berga Stêrka Bolşewîk 14

Stêrka Bolşewîk 14

sterka bolsewik

Sal: 2001
Mijar: Sîyasî  
Berga Stêrka Bolşewîk 18

Stêrka Bolşewîk 18

sterka bolsewik

Sal: 2002
Mijar: Sîyasî