Kovar

S

Berga Stêrka Bolşewîk 35

Stêrka Bolşewîk 35

sterka bolsewik

Sal: 2007
Mijar: Sîyasî  
Berga Stêrka Bolşewîk 36

Stêrka Bolşewîk 36

sterka bolsewik

Sal: 2007
Mijar: Sîyasî  
Berga Stêrka Bolşewîk 37

Stêrka Bolşewîk 37

sterka bolsewik

Sal: 2008
Mijar: Sîyasî  
Berga Stêrka Bolşewîk 38

Stêrka Bolşewîk 38

sterka bolsewik

Sal: 2008
Mijar: Sîyasî  
Berga Stêrka Bolşewîk 39

Stêrka Bolşewîk 39

sterka bolsewik

Sal: 2008
Mijar: Sîyasî