Kovar

S

Berga Serxwebûn 115

Serxwebûn 115

serxwebun

Sal: 1991
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 116

Serxwebûn 116

serxwebun

Sal: 1991
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 117

Serxwebûn 117

serxwebun

Sal: 1991
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 118

Serxwebûn 118

serxwebun

Sal: 1991
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 119

Serxwebûn 119

serxwebun

Sal: 1991
Mijar: Sîyasî