Kovar

D

Berga Deng 60

Deng 60

Sal: 2001
Berga Dengê Bakur 10

Dengê Bakur 10

Sal: 2001
Berga Dengê Bakur 2/3

Dengê Bakur 2/3

Sal: 1999
Berpirsîyarê giştî/ Genel sorumlu Cemal Batun Navnîşan/Adres: Box 143, 178 22 Ekero/Sweden
Berga Dengê Bakur 4

Dengê Bakur 4

Sal: 1999
Berga Dengê Bakur 5/6

Dengê Bakur 5/6

Sal: 1999