Kovar

K

Berga Komela Xwendevanên Kurd Li Awrûpa Kongreya 4 an

Komela Xwendevanên Kurd Li Awrûpa Kongreya 4 an

Sal: 1970
Mijar: Sîyasî  
Berga Komünar  10

Komünar 10

Komunar

Sal: 2006
Mijar: Sîyasî  
Berga Komünar  11

Komünar 11

Komunar

Sal: 2006
Mijar: Sîyasî  
Berga Komünar  12

Komünar 12

Komunar

Sal: 2006
Mijar: Sîyasî  
Berga Komünar  14

Komünar 14

Komunar

Sal: 2007
Mijar: Sîyasî