Kovar

S

Berga Serxwebûn 12

Serxwebûn 12

serxwebun

Sal: 1982
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 120

Serxwebûn 120

serxwebun

Sal: 1991
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 121

Serxwebûn 121

serxwebun

Sal: 1992
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 122

Serxwebûn 122

serxwebun

Sal: 1992
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 123

Serxwebûn 123

serxwebun

Sal: 1992
Mijar: Sîyasî