Kovar

H

Berga Hêvî  8

Hêvî 8

hevi

Sal: 1981
Mijar: Zarok  
Berga Hêvî  9

Hêvî 9

hevi

Sal: 1981
Mijar: Zarok  
Berga Hêvî 4

Hêvî 4

hevi

Sal: 1981
Mijar: Zarok  
Berga Hêvîya Gel  1

Hêvîya Gel 1

heviya gel

Sal: 1986
Hêvîya Gel weşana navendîya Tevgera Sosyalîstê Kurdistanê ye   Adres : Box .14055 100 26
Mijar: Sîyasî  
Berga Hêvîya Gel  10

Hêvîya Gel 10

heviya gel

Sal: 1987
Hêvîya Gel weşana navendîya Tevgera Sosyalîstê Kurdistanê ye   Adres : Box .14055 100 26
Mijar: Sîyasî