Kovar

M

Berga Mehfel 2

Mehfel 2

Mehfel

Sal: 2010
  Mehfel Govareke rewşenbîrî werzaneye   Xudanê imtiyazê Rêsan Hesen Cindî resandinay
Mijar: Çandî   Nûçe  
Berga Mehfel 3

Mehfel 3

Mehfel

Sal: 2011
  Mehfel Govareke rewşenbîrî werzaneye   Xudanê imtiyazê Rêsan Hesen Cindî resandinay
Mijar: Çandî   Nûçe  
Berga Mehfel 4

Mehfel 4

Mehfel

Sal: 2011
  Mehfel Govareke rewşenbîrî werzaneye   Xudanê imtiyazê Rêsan Hesen Cindî resandinay
Mijar: Çandî   Nûçe  
Berga Mehfel 5

Mehfel 5

Mehfel

Sal: 2011
  Mehfel Govareke rewşenbîrî werzaneye   Xudanê imtiyazê Rêsan Hesen Cindî resandinay
Mijar: Çandî   Nûçe  
Berga Mehfel 6

Mehfel 6

Mehfel

Sal: 2011
  Mehfel Govareke rewşenbîrî werzaneye   Xudanê imtiyazê Rêsan Hesen Cindî resandinay
Mijar: Çandî   Nûçe