Kovar

N

Berga Newroz PYDKS 76

Newroz PYDKS 76

Sal: 2007
Ji weşanên Partîya Yekîtî ya Demokrat a Kurd li Sûrîye - YEKÎTÎ
Mijar: Sîyasî  
Berga Newroz PYDKS 77

Newroz PYDKS 77

Sal: 2007
Ji weşanên Partîya Yekîtî ya Demokrat a Kurd li Sûrîye - YEKÎTÎ
Mijar: Sîyasî  
Berga Newroz PYDKS 78

Newroz PYDKS 78

Sal: 2008
Ji weşanên Partîya Yekîtî ya Demokrat a Kurd li Sûrîye - YEKÎTÎ
Mijar: Sîyasî  
Berga Newroz PYDKS 79

Newroz PYDKS 79

Sal: 2008
Ji weşanên Partîya Yekîtî ya Demokrat a Kurd li Sûrîye - YEKÎTÎ
Mijar: Sîyasî  
Berga Newroz PYDKS 80

Newroz PYDKS 80

Sal: 2008
Ji weşanên Partîya Yekîtî ya Demokrat a Kurd li Sûrîye - YEKÎTÎ
Mijar: Sîyasî