Kovar

N

Berga Newroz PYDKS 81

Newroz PYDKS 81

Sal: 2008
Ji weşanên Partîya Yekîtî ya Demokrat a Kurd li Sûrîye - YEKÎTÎ
Mijar: Sîyasî  
Berga Newroz PYDKS 82

Newroz PYDKS 82

Sal: 2008
Ji weşanên Partîya Yekîtî ya Demokrat a Kurd li Sûrîye - YEKÎTÎ
Mijar: Sîyasî  
Berga Newroz PYDKS 83

Newroz PYDKS 83

Sal: 2008
Ji weşanên Partîya Yekîtî ya Demokrat a Kurd li Sûrîye - YEKÎTÎ
Mijar: Sîyasî  
Berga Newroz PYDKS 84

Newroz PYDKS 84

Sal: 2009
Ji weşanên Partîya Yekîtî ya Demokrat a Kurd li Sûrîye - YEKÎTÎ
Mijar: Sîyasî  
Berga Newroz PYDKS 85

Newroz PYDKS 85

Sal: 2009
Ji weşanên Partîya Yekîtî ya Demokrat a Kurd li Sûrîye - YEKÎTÎ
Mijar: Sîyasî