Kovar

D

Berga Dengê KOMKAR 104

Dengê KOMKAR 104

Sal: 1987
Berga Dengê KOMKAR 105

Dengê KOMKAR 105

Sal: 1987
Berga Dengê KOMKAR 106

Dengê KOMKAR 106

Sal: 1987
Berga Dengê KOMKAR 107

Dengê KOMKAR 107

Sal: 1987
Berga Dengê KOMKAR 108

Dengê KOMKAR 108

Sal: 1987