Kovar

N

Berga Newroz PYDKS 92

Newroz PYDKS 92

Sal: 2010
Ji weşanên Partîya Yekîtî ya Demokrat a Kurd li Sûrîye - YEKÎTÎ
Mijar: Sîyasî  
Berga Newroz PYDKS 93

Newroz PYDKS 93

Sal: 2010
Ji weşanên Partîya Yekîtî ya Demokrat a Kurd li Sûrîye - YEKÎTÎ
Mijar: Sîyasî  
Berga Newroz PYDKS 94

Newroz PYDKS 94

Sal: 2010
Ji weşanên Partîya Yekîtî ya Demokrat a Kurd li Sûrîye - YEKÎTÎ
Mijar: Sîyasî  
Berga Newroz PYDKS 95

Newroz PYDKS 95

Sal: 2010
Ji weşanên Partîya Yekîtî ya Demokrat a Kurd li Sûrîye - YEKÎTÎ
Mijar: Sîyasî  
Berga Newroz PYDKS 96

Newroz PYDKS 96

Sal: 2011
Ji weşanên Partîya Yekîtî ya Demokrat a Kurd li Sûrîye - YEKÎTÎ
Mijar: Sîyasî