Kovar

R

Berga Rizgarî 19

Rizgarî 19

rizgari

Sal: 1989
Rizgarî Organa Partîya Rizgarîya Kurdistan    
Berga Rizgarî 20

Rizgarî 20

rizgari

Sal: 1989
Rizgarî Organa Partîya Rizgarîya Kurdistan  
Berga Rizgarî 21

Rizgarî 21

rizgari

Sal: 1989
Rizgarî Organa Partîya Rizgarîya Kurdistan    
Berga Rizgarî 22/23

Rizgarî 22/23

rizgari

Sal: 1990
Rizgarî Organa Partîya Rizgarîya Kurdistan    
Berga Rizgarî 24/25

Rizgarî 24/25

rizgari

Sal: 1991
Rizgarî Organa Partîya Rizgarîya Kurdistan