Kovar

S

Berga Serxwebûn 138

Serxwebûn 138

serxwebun

Sal: 1993
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 139

Serxwebûn 139

serxwebun

Sal: 1993
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 14

Serxwebûn 14

serxwebun

Sal: 1983
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 140

Serxwebûn 140

serxwebun

Sal: 1993
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 141

Serxwebûn 141

serxwebun

Sal: 1993
Mijar: Sîyasî