Kovar

D

Berga Dengê KOMKAR 115

Dengê KOMKAR 115

Sal: 1988
Berga Dengê KOMKAR 116

Dengê KOMKAR 116

Sal: 1988
Berga Dengê KOMKAR 120

Dengê KOMKAR 120

Sal: 1989
Berga Dengê KOMKAR 125/126

Dengê KOMKAR 125/126

Sal: 1990
Berga Dengê KOMKAR 34

Dengê KOMKAR 34

Sal: 1981
Kovara Federasyona Komelên Karkerên Kurdistan li Almanya Federal Navnîşan: 6000 Frankfurt, West